Projekty współfinansowane

Przedsiębiorstwo PROGRESNET Dominik Kostrzak realizuje projekt w ramach programu POIR 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych w celu rozszerzenia funkcjonalności portalu informacyjno-społecznościowego proponeo.pl o innowacyjny moduł PLANER

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia w procesie opracowania i wdrożenia innowacji realizowanej w obszarze KIS Multimedia poprzez nabycie proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB.

Najistotniejszym rezultatem projektu będzie wdrożenie w firmie 3 innowacji:
1. Produktowej – w postacie nowej usługi PLANER;
2. Marketingowej – opartej na strategii marketingowej stworzonej przez IOB;
3. Organizacyjnej – poprzez wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego firmy;
Rezultaty zostaną wykorzystane w bieżącej działalności firmy. Wdrożenie usługi PLANER to duża inwestycja, dlatego zachodzi potrzeba nabycia usług proinnowacyjnych w zakresie wsparcia niezależnych ekspertów.
Wnioskodawca wdroży w prowadzonej działalności innowacyjną usługę, z której będą mogli korzystać użytkownicy Internetu. Założeniem jest upowszechnianie informacji dotyczących atrakcji, ofert noclegowych w połączeniu z prezentacją wydarzeń, co będzie odbywać się w nowatorski, niespotykany dotąd sposób.


Proponeo.pl stanowi zbiór pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Odbiorcami portalu są: organizatorzy, właściciele i managerowie miejsc, w których organizowane są wydarzenia oraz osoby, które chcą skorzystać z proponowanych pomysłów na spędzenie czasu poza domem. Przedmiot oraz zakres niniejszego projektu jest powiązany z dotychczasową działalnością portalu proponeo.pl. Wnioskodawca wdroży w firmie innowacyjną usługę PLANER, która świadczona będzie za pośrednictwem portalu proponeo.Pl.

Efektem projektu będzie m.in. opracowanie dostosowanej do profilu PROGRESNET strategii marketingowej oraz organizacyjnej, niezbędnej dokumentacji technicznej i wykonanie testów bezpieczeństwa oprogramowania. Rozszerzenie platformy o nową usługę umożliwi odbiorcom korzystanie z wielu ciekawych funkcji i rozwiązań, pozwoli na przekształcenie portalu przekazującego informacje o wydarzeniach w medium, którego użytkownicy będą mogli kompleksowo zaplanować weekendową wycieczkę, wieczór lub cały urlop poprzez powiązanie ze sobą wydarzenia, dostępnych miejsc noclegowych i dodatkowych atrakcji, z których można skorzystać w trakcie wypoczynku.

Wartość projektu: 464 940,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 264 600,00 PLN


Projekt: „Wdrożenie systemu B2B w celu integracji firmy PROGRESNET z partnerami biznesowymi”
Projekt polega na stworzeniu systemu integrującego współpracę przedsiębiorstw w modelu B2B. Projekt obejmuje współpracę PROGRESNET z 102 partnerami. 

Wdrożony system zostanie zintegrowany z oprogramowaniem portalu proponeo.pl i posłuży do wymiany danych o ofertach partnerów PROGRESNET. Dzięki realizacji projektu firma będzie posiadała gotowe rozwiązanie służące realizacji usług dla firm z branży rozrywkowej.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki  Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

Projekt: „Integracja PROGRESNET z Partnerami w celu rozwoju działalności w Internecie”
Realizacja projektu ma na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B umożliwiającego swobodny przepływ ważnych dokumentów i informacji biznesowych pomiędzy współpracującymi ze sobą firmami. Projekt obejmuje współpracę PROGRESNET z 2 partnerami. 

W celu rozbudowy współpracy i zapewnienia wysokiej efektywności procesów biznesowych wykonana zostanie integracja systemów informatycznych Wnioskodawcy z systemami partnerów za pomocą systemu informatycznego B2B. Zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz firm partnerskich dotyczy zamieszczania i zarządzania plikami reklamowymi, emisji reklamy internetowej.  Zasięg projektu: docelowo cała Polska.  Rynek docelowy: podmioty zainteresowane reklamą w Internecie. 

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki  Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

Projekt: Przygotowanie edukacyjnej gry planszowej o nazwie "Tajemnice regionu".
Nazwa programu: "Wsparcie w ramach dużego bonu"
Źródło finansowania: środki krajowe 

Przygotowanie turystycznej gry planszowej o nazwie "Bydgoszcz znana i nieznana".
Nazwa programu: Projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu "Wsparcie w ramach dużego bonu".
Źródła finansowania: środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa.

Linki:
Oficjalna strona Komisii Europejskiej: ec.europa.eu/index_pl.htm
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu/index_pl.htm
Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Strona internetowa Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Infrastrktury i Rozwoju: www.mrr.gov.pl
Strona Internetowa Instytucji Pośredniczącej - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego: www.tarr.org.pl
Strona internetowa Instytucji Wdrażającej - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
Strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: mac.gov.pl

O nas

Firma Progresnet działa na kilku rynkach.

Planowanie kampanii reklamowych

Od 2009 roku głównym polem naszych działań jest budowanie kampanii promocyjnych na portalach i stronach internetowych. Klienci firmy Progresnet to przedsiębiorstwa, które chcą ze swoimi produktami i usługami precyzyjnie dotrzeć do odbiorców zainteresowanych ich ofertą. Idealnym miejscem promocji są tzn. vortale czyli branżowe portale internetowe, które skupiają wokół siebie internautów zainteresowanych daną branżą, zbudowane są przeważnie z szerokiego katalogu firm, publikują branżowe artykuły, informacje o produktach, zbliżających się branżowych targach i konferencjach, a także oferty pracy. Wykaz stron i portali na których realizujemy kampanie reklamowe przedstawiamy w dziale portfolio.

Strony www oraz sklepy internetowe

Tworzymy nowoczesne strony Internetowe w przystępnych cenach, a także rozbudowane sklepy internetowe.

Aplikacje i gry mobilne

Mobilność to przyszłość i dlatego już dziś specjalizujemy się w przygotowywaniu gier i aplikacji mobilnych na systemy android oraz windows phone.

Gry planszowe

Kolejną naszą działalnością jest produkcja wracających do łask klientów gier planszowych. Po nadspodziewanie dobrym przyjęciu przez rynek naszej gry "Wyścig" postanowiliśmy pójść za ciosem i w planach mamy kolejne ciekawe "planszówki".

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą za pomocą formularza, e-maila lub telefonicznie

CAPTCHA Image
wysyłanie...
  • ProgresNet – Rozwój w Internecie
  • ul. Przemysłowa 8C
  • 85-758 Bydgoszcz
  • NIP :   556-257-02-77
  • REGON :   340591762
  • Telefon :   665 471 228
  • Email :   info@progresnet.com.pl

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem prowadzenia postępowania ofertowego załączamy komunikat.

Postępowanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem prowadzenia postępowania ofertowego załączamy komunikat.

Postępowanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem prowadzenia postępowania ofertowego załączamy komunikat.

Postępowanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem prowadzenia postępowania ofertowego załączamy komunikat.

Postępowanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem prowadzenia postępowania ofertowego załączamy komunikat.

Postępowanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym.

Postępowanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem prowadzenia postępowania ofertowego załączamy komunikat.

Postępowanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym.